انواع خدمات حسابرسی

حسابرسی مالی

هدف اصلی این حسابرسی، اعتباردهی به صورت های مالی است. منظور از اعتباردهی، اظهارنظر اشخاص مستقل و ذی صلاح نسبت به مطابقت جنبه‌های با اهمیت ادعاهای منعکس در صورت های مالی با معیارهای تعیین شده یعنی استانداردهای حسابداری است.

نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی در ایران

باتوجه به سوابق علمی و تجربی شرکا و ارتباط با موسسات بین المللی حسابرسی، شرکت های متعددی که نماینده یا شعبه شرکت های خارجی در ایران هستند از خدمات حسابرسی و حسابداری شرکا و مدیران این موسسه استفاده کرده‌اند. همچنین مدیران این موسسه در کشورهای امارات، ترکیه و کنیا تجارب مفیدی در حوزه حسابرسی و خدمات مالی داشته‌اند.

استارتاپ ها و شرکت‌های دانش بنیان

حسابداری استارت آپ ها، قوانین و چارچوب مخصوصی دارد که به ویژه در مورد گزارش عملکرد هزینه‌ها و شناسایی درآمدها با مسایل خاص درگیر است. اشخاصی که صاحب کسب و کار هستند باید به این نکته توجه کنند که این نوع حسابداری با در نظر گرفتن معیارهای مهم کسب و کار، کمک موثر و شایانی به روند توسعه سازمان‌ها و استارت آپ های کوچک می‌کند. شرکا و مدیران این موسسه با داشتن تجارب مرتبط در این زمینه، می‌توانند سطح بالایی از اطمینان را در این حوزه به وجود بیاورند.

حسابرسی داخلی و حسابرسی عملیاتی

فعالیت حسابرسی داخلی خدمات مشاوره‌ای و اطمینان دهی مستقل و بیطرفانه ای به منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات سازمان ارائه می‌کند. فعالیت حسابرسی داخلی با ایجاد رویکردی منظم و روشمند، به سازمان کمک می‌کند که جهت دستیابی به اهداف خود اثربخشی فرآیندهای سازمان، مدیریت ریسک، کنترل های داخلی و نظام راهبری شرکت را ارزیابی و بهبود بخشد. همچنین حسابرسی عملیاتی بر ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان تاکید دارد.

حسابرسی ویژه

هدف از اجرای روش های توافقی، گزارش یافته های عینی ناشی از اجرای روش های مشخص با ماهیت حسابرسی است که مورد توافق حسابرس، واحد مورد رسیدگی و یا هر ذینفع دیگری قرار گرفته است. از جمله مواردی که این نوع حسابرسی مورد تقاضا قرار می‌گیرد عبارتند از کشف تقلب و سوء استفاده کارکنان یا مدیریت در شرکت، تغییرات مدیریت، مطابقت برخی از اطلاعات مالی با قرادادهای منعقده یا سایر ضوابط.

ارزیابی سهام و Due Diligence

دو دلیجنس و ارزش گذاری دارایی‌ها یکی از ارکان اصلی موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری است. ارزش گذاری اصولی و صحیح دارایی‌ها باعث تخصیص بهینه منابع سرمایه‌ای می‌شود. اتخاذ تصمیمات اصولی سرمایه گذاری و تخصیص بهینه منابع سرمایه‌ای مستلزم ارزش گذاری سهام با استفاده از روش های معتبر علمی است، چرا که پدیده کشف قیمت در کوتاه مدت به علت نوسانات شدید و غیر واقعی در بازار بسیار چالش برانگیز است.